Strona główna

Ewangelia Jana z Ap jako zwieńczenie całego Pisma Świętego

Archiwum Grupy "Dzieci Mietka" - czyli internetowe owoce Szkoły Biblijnej. (Materiały do użytku wewnętrznego.)


 Homilie: Homilie niepublikowane  Świadectwa  Zdjęcia z pogrzebu  Wakacyjne  Ew. Jana z Ap.  Z okresu zwykłego Roku 2016 C   Z okresu zwykłego Roku B   5 Przypowieści z Ew. Marka   Nowe Katechezy   Z dnia   O Patriarchach i Ew. Mateusza  o. Seremaka od 2010-08-29   Codzienne od 2009-11-02  Apokalipsa i rok 2008/2009 2007/2008  2006/2007  2005/2006  Homilie głoszone do sióstr zakonnych w Reszlu 

Homilie z proroka Daniela

Szkoły Biblijne: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Rekolekcje wielkopostne 2006   Teksty Katechez

 

Będę wdzięczny za codzienny dziesiątek Różańca. O. Mieczysław Wołoszyn TJ

najnowsze na górze

(Jest nowa zakładka - Wakacyjne)
 • 2016-05-29 9 Niedziela zwykła Rok C  (6 830 kB 29 min. 53 sec.) * (Iz 49,1-7; Ps 117,1b-2; 1 J 5,14-21; J 3,16; Łk 7,1-10 )
 • 2016-05-22 Ur. Trójcy Przenajświętszej Rok C  (8 160 kB 35 min. 39 sec.) * (Ap 7,9-11; Ps 8,4-9; Ap 4,1-11; Mt 18,1-11 )
 • 2016-05-20 Piątek Rok C  (5 410 kB 23 min. 38 sec.) * (Czego dotyczy ostatnia z siedmiu ksiąg dydaktycznych - Księga Mądrości Syracha? - Mówi o tym Zmartwychwstały Jezus w ostatnim, jakby pożegnalnym - znaku Ewangelii Jana 21,6: "Zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie", a znajdziecie nie tylko ryby, a przede wszystkim tajemnicę powodzenia. Tajemnica powodzenia leży w Mojej woli - w woli Bożej. Zostawiam ją wam w Piśmie Świętym - to jest skarbiec sieci na wasze udane połowy. Syr 2,1-18; Ps 150; Mt 13,47-52; "Morze" - to ludzka wola. "Sieci" - to wola Boga, Pismo Swięte. Łk 5,4: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów". Ap 21,1: "I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową (...) i morza już nie ma". Zafundujemy sobie ten nowy świat przebywając w Piśmie Świętym.)
 • 2016-05-19 Czwartek Rok C  (4 780 kB 20 min. 54 sec.) * (Księga Mądrości dotyczy "wielkiej polityki" świata wszech czasów. Jak w medycynie pobiera się wycinek z organizmu, by poznać chorobę całego organizmu człowieka, tak Duch Święty na przykładzie biblijnego Egiptu uczy panujących, uczy narody "Bożej, błogosławionej polityki". Mdr 16,24-26; Ps 1; Mt 13,45-46; Natomiast dar Męstwa uzdalnia nas, by ze zła wielkiej polityki wyprowadzać dobro, DOBRO. I Zmartwychwstały Chrystus ze swym darem Męstwa pragnie żyć w nas, jako że narody świata ciągle żyją na poziomie głupoty politycznej starożytnego Egiptu. Lektura: Iz 19,1-15; Iz 30,1-5; Iz 31,1-3; Ez 29,1-16)
 • 2016-05-18 Środa Rok C  (6 350 kB 27 min. 46 sec.) * (Rdz 1,24-31 Zmartwychwstały Chrystus w nas chce być "Pieśnią nad Pieśniami" naszego życia - mamy Go stale wielbić... I tak zrodzi się w nas szczyt daru Poboożności. Pnp 3,6-11; Ps 42,1-5; 2 Kor 4,7-11; 2 Kor 5,14-6,10; Mt 13,44; Ap 21,9-27 )
 • 2016-05-17 Wtorek Rok C  (5 680 kB 24 min. 49 sec.) * ("Marność nad marnościami - wszystko marność"... Koh 1,1-2.12-18; Autorowi księgi Koheleta zabrakło odkrycia misji Izraela względem ludzkości, o której Bóg mówi w powołaniu Abrahama - ojca wiary. Ps 55,7-11.23; Rdz 12,1-3; Ga 6,14; Mt 13,31-32; J 1,1-14 )
 • 2016-05-15 Zesłanie Ducha Świętego Rok C  (9 930 kB 43 min. 24 sec.) * (Dz 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; 1 Kor 15,17; J 20,19-23 )
 • 2016-05-12 Czwartek Rok C  (5 200 kB 22 min. 43 sec.) * (Co oznacza liczba siedem "Ksiąg dydaktycznych". - otóż nic innego jak tylko - czytajcie je w przyszłości na tle świecznika siedmioramiennego, w którym Zmartwychwstały Chrystus zostawił nam swoje Zmartwychwstanie. - Dziś ... Dziś mamy robić kolejny krok - krok w Księgę Przysłów, ale z darem Rady. Prz 30,5-9; Ps 16,1-2a.5.7-11; J 17,21; Mt 13,24-30.36-43; jako "jedno", jako jedno Słowo Zmartwychwstałego Chrystusa do zbawionych! Jeśli potrzebujecie "rady" to Ja - Zmartwychwstały Chrystus przez Krzyż i zmartwychwstanie przychodzę)
 • 2016-05-10 Wtorek Rok C  (5 570 kB 24 min. 21 sec.) * (Również Księgi ddaktyczne St. Przymierza w liczbie "siedem", czyli świecznika wyczekiwały świtu poranka Zmartwychwstanie, by... przekazywać nam "wody życia Bożego" wraz z siedmioma sakramentami oraz darami Ducha Świętego. Księga Psalmów, sakrament chrztu i dar Mądrości mają wspólny mianownik, przymierze z Bogiem, jeśli mają być zródłem Bożego życia. Psalmy wypłynęły z dwóch tablic przymierza na Synaju, z dwóch tablic kamiennych. A zatem Bóg nie ma w sobie nic z "kamienia". Sakrament chrztu - to wzajemny dar z siebie Bga i Jego dziecka. Dar Mądrości chce, byśmy byli dla siebie jak ziarno i gleba, eliminując złe tradycje /ziarno "na drodze", na skale, w chwasty/. Księga Psalmów wraz z przypowieścią o Siewcy /Mt 13,1-23/ czyli o sakr. chrztu i o darze Mądrości chcą nas uczyć nieustannej więzi z Bogiem /modlitwy/)
 • 2016-05-08 Wniebowstąpienie Pańskie Rok C  (7 500 kB 32 min. 48 sec.) * (Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19-20; Łk 24,46-53 )
 • 2016-05-05 Czwartek Rok C  (9 680 kB 42 min. 17 sec.) * (Hi 1,1-22.2,1-13; Ps 22; Iz 52,13-53,12; Mt 27,35-50 )
 • 2016-05-03 Królowej Polski Wtorek Rok C  (8 430 kB 36 min. 51 sec.) * (Pwt 30,15-20; Ps 1; Ap 13,11-18; J 19,27; J 19,25-27; (Iz 25,6-10a; Iz 2,1-5))
 • 2016-05-01 6 Niedziela Wielkanocna Rok C  (8 220 kB 35 min. 55 sec.) * (Rdz 2,1-4; Ps 67,2-3.5.8; J 14,23; J 6,1-21 )
 • 2016-04-28 Czwartek Rok C  (5 120 kB 22 min. 23 sec.) * (Rdz 1,24-31; Ps 96,1-3.10; J 2,1-11; Problem "dnia" VI - Błogosławiony naród, który ma święte małżeństwa, święte, Boże rodziny. Tym samym zdrowe zródła społeczności ludzkich. Tekst dnia VI: Rdz 1,24-31 mówi, jak to osiągnąć. Lekceważymy, nie zauważamy konieczności zaślubin najpierw dusz ludzkich /mężczyzny i kobiety/ z Bogiem - w Jezusie Chrystusie, o czym mówią gody w Kanie /J 2,1-11/. Ale to początek "godziny". Pełne zaślubiny dusz ludzkich będą miały miejsce w "godzinie" krzyża i zmartwychwstania /Mt 19,1-9/. Owocem takich zaślubin powinien być dar Rozumu /Mt 13,47-52/. Ten dar wydobywa kandydatów do sakramentu małżeństwa z morza niedojrzałych emocji. Bez tego daru, daru Rozumu,małżonkowie mogą zejść poniżej poziomu zwierząt w sferze płodności. Jezus kierując się darem Rozumu względem Łazarza i jego sióstr, sprawił, że wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego /J 11,1-57/, czyli narodziło się dla Boga. Z czasem doszło do zaślubin ze Zmartwychwstałym Chrystusem.)
 • 2016-04-26 Wtorek Rok C  (6 330 kB 27 min. 40 sec.) * (Rdz 1,20-22; Ps 145,10-13.21; Ap 21,21-27; Mt 13,45-46; Ap 3,7-13; J 3,15; J 9,1-10,39; Dn 7,1-14)
 • 2016-04-24 5 Niedziela Wielkanocna Rok C  (9 710 kB 42 min. 27 sec.) * (Rdz 1,14-19; Ps 145,8-13ab; Hbr 2,14-15; J 13,34; J 7 i 8 )
 • 2016-04-21 Czwartek Rok C  (6 130 kB 26 min. 49 sec.) * (Rdz 1,9-13; Ps 1; J 3,15; J 5,1->; (Mt 13,31-32; Sdz 9,6-15; Ap 2,12-17))
 • 2016-04-19 Wtorek Rok C  (6 070 kB 26 min. 33 sec.) * (Rdz 1,6-8; Ps 87,1a.2.3a.4-7; Ap 22,1-2; J 10,27; J 4,1-42; J 4,43-54)
 • 2016-04-17 4 Niedziela Wielkanocna Rok C  (7 650 kB 33 min. 27 sec.) * (Rdz 1,1-1; Rdz 1,3-5; Ps 118; J 3,1-36; )
 • 2016-04-14 Czwartek Rok C  (9 600 kB 41 min. 59 sec.) * (J 2,13-25; Ps 66,8-9.16-17.19-20; Wj 11,4-8; J 6,51; Rdz 11,1-9; )
 • 2016-04-12 Wtorek Rok C  (8 680 kB 37 min. 56 sec.) * (Ap 21,9-14.21-27; Ps 31,3cd-4.6.7b.8a.17.21ab; J 2,1-12; J 6,35; Rdz 3,12-15; )
 • 2016-04-10 3 Niedziela Wielkanocna Rok C  (17 500 kB 76 min. 45 sec.) * (Rdz 1,1-2,1-4; Ps 30,2.4-6ab.11-12a.13b; Wj 25,31-40; J 15,1-12; )
 • 2016-04-07 Czwartek Rok C  (12 200 kB 53 min. 43 sec.) * (Kol 1,11b-20; Ps 34,2.9.17-20; J 20,20; J 1,1-14; Rdz 1,1-2,1-4; J 20,30-31)
 • 2016-04-05 Wtorek Rok C  (7 010 kB 30 min. 40 sec.) * (Ap 21,1-3; Ps 93,1.2.5; J 3,15; J 21,1-13; Iz 35,1-10)
 • 2016-04-03 Niedziela Miłosierdzia Rok C  (11 800 kB 51 min. 58 sec.) * (Dz 5,12-16; Ps 118; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,29; J 20,19-31; )
 • 2016-03-29 Wtorek Rok C  (3 750 kB 16 min. 24 sec.) * (Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22; Ps 118,24; Mt 28,1-15; )

* Należy kliknąć prawym klawiszem myszki, aby skopiować plik.

początek strony

 

 

 


© MS