Strona główna

Homilie okresu Rok 2016 C

Archiwum Grupy "Dzieci Mietka" - czyli internetowe owoce Szkoły Biblijnej. (Materiały do użytku wewnętrznego.)


 Homilie: Homilie niepublikowane  Świadectwa  Zdjęcia z pogrzebu  Wakacyjne  Ew. Jana z Ap.  Z okresu zwykłego Roku 2016 C   Z okresu zwykłego Roku B   5 Przypowieści z Ew. Marka   Nowe Katechezy   Z dnia   O Patriarchach i Ew. Mateusza  o. Seremaka od 2009-11-20   Codzienne od 2009-11-02  Apokalipsa i rok 2008/2009 2007/2008  2006/2007  2005/2006  Homilie głoszone do sióstr zakonnych w Reszlu 

Homilie z proroka Daniela

Szkoły Biblijne: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Rekolekcje wielkopostne 2006   Teksty Katechez

 

Będę wdzięczny za codzienny dziesiątek Różańca. O. Mieczysław Wołoszyn TJ

najnowsze na górze

(Jest nowa zakładka - Ew. Jana z Ap.)
 • 2016-03-19 Ur. św. Józefa Rok C  (8 920 39 min. ) * (Syr 2,1-9; Ps 89,2-5.27-28; Rdz 22,1-19; Mt 1,18-25; (Iz 54,1-3))
 • 2016-03-13 5 Niedziela WP Rok C  (9 500 41 min. 31 sek.) * (Rdz 11,1-9; Ps 126,1-2.4-6; Dz 2,1-13; 4,32-35; J 12,13; Łk 9,18-23;)
 • 2016-03-06 4 Niedziela WP Rok C  (10 500 46 min. 12 sek.) * (Rdz 7,17-24; Ps 34,2-7; Lb 21,4-9; 1 P 3,18-21; Łk 21,20-28;)
 • 2016-02-28 3 Niedziela WP Rok C  (8 300 36 min. 18 sek.) * (Rdz 4,13-24; Ps 103,1-4.6-8.11; Łk 6,27-29;("miara") Mt 18,23-35;("katom") Rz 12,14-21)
 • 2016-02-21 2 Niedziela WP Rok C  (9 570 41 min. 50 sek.) * (Czytania w dodatku)

  2 Niedziela WP w formacie Word  w formacie pdf

 • 2016-02-14 1 Niedziela WP Rok C  (10 900 47 min. 38 sek.) * (Pwt 26,4-10; Ps 91,1-2.11-15; Ef 6,10-17; Mt 4,4b; Łk 4,1-13 )
 • 2016-02-10 Środa Popielcowa Rok C  (6 420 28 min. 3 sek.) * (Jr 18,1-12; Ps 51,3-6a.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18; oraz Mt 23,1-39 )
 • 2016-02-07 5 Niedziela zwykła Rok C  (8 200 35 min. 50 sek.) * (Rdz 4,1-26; Ps 138,1-5.7c-8; Iz 1,10-20; Mt 4,19; Łk 4,14-30; oraz Łk 23,33-38 )
 • 2016-02-02 Ofiarowanie Pańskie Rok C  (10 600 46 min. 26 sek.) * (Kpł 12,6-8; oraz Rdz 3,15; Ps 24,7-10; Hbr 2,14-18; Łk 2,32; Łk 2,22-40 )
 • 2016-01-31 4 Niedziela Rok C  (11 300 49 min. 43 sek.) * (Rdz 2,4-17; oraz Rdz 3,21-24; Ps 71,1-4a.5-6ab.15ab.17; Rdz 2,18-25; oraz Ap 21,9; J 19,28-37; (J 15,1-11))
 • 2016-01-24 3 Niedziela Rok C  (10 600 46 min. 35 sek.) * (Rdz 2,4b-3,24; Dz 2,1-13; Łk 1,26-56 )
 • 2016-01-18 Poniedziałek Rok C  (4 880 21 min. 19 sek.) * (1 Sm 15,16-23; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Hbr 4,12; Mk 2,18-22 )
 • 2016-01-17 2 Niedziela zwykła Rok C  (7 860 34 min. 22 sek.) * (Łk 3,21-23 cały rodowód Jezusa Chrystusa aż do słów: "syna Adama, syna Bożego." Jest to odesłanie nas do początków ludzkości - do "prehistorii biblijnej". A także odesłanie nas do 1 i 2 Krn, Ezd, Nah, Tb, Jdt, Est, 1 i 2 Mch. (Łk ,21-4,13). Ap 4,1-11; (Ez 1,1-28) Cel: Tylko Bóg (w Piśmie św.) uzdalnia nas do mądrych, błogosławionych WYBORÓW)
 • 2016-01-10 Chrzest Pański Rok C  (9 110 39 min. 48 sek.) * (Joz 3,1-17; Ps 29,1-3ac.4.3b.9b-10; Iz 42,1-10; Mk 9,6; Łk 3,21-22; (Mk 10,38))
 • 2016-01-06 Objawienie Pańskie Rok C  (8 240 36 min. ) * (Rdz 12,1-3; Ps 72,1-2.7-8.19-13; Wj 1,1-2,10; Mt 2,3; Mt 2,1-18; (Iz 60,1-6))
 • 2016-01-01 Świętej Bożej Rodzicielki Rok C  (10 100 44 min. 31 sek.) * (Łk 2,15-21; Ps 67,2-3.5.8; Rdz 17,1-22; Ez 47,1-9; Hbr 1,1-2)
 • 2015-12-20 4 Niedziela Adwentu Rok C  (12 100 52 min. 57 sek.) * (Uwaga - Komunikat: Zbliża się okres świąteczny - czas odpoczynku nas "wszystkich". Zawieszam katechezy na Intrnecie od 21-30 grudnia. Mam wyjśC "na pustynię" - wejść w milczenie przed Bogiem. Czyli zamilknie telefon, zamilknie domofon. Nie przyjeżdżajcie do Świętej Lipki w związku z 1 Stycznia - wolę dziesiątek Różańca. Katechezy przez Internet wznowię - jeśli Bóg pozwoli - w wigilię Nowego Roku. Eucharystia w waszej intencji. O. M. W. Rdz 3,1-7; Ps 40,2-11; 1 Krn 17,1-14; (2 Sm 7,1->); Kol 3,15a.16a; Łk 1,26-45; (Iz 11,1->) )
 • 2015-12-18 Piątek Rok C  (5 840 25 min. 31 sek.) * (Dn 14,23-42; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Jr 17,5-8; Mt 24,1-3.42-44 "Czuwajcie..." I my kiedyś będziemy musieli poznać i przeżyć prawdę Ap 17 i Ap 18 i Ap 19)
 • 2015-12-17 Czwartek Rok C  (5 150 22 min. 31 sek.) * (Dn 14,1-22; Ps 72,1-4ab.7-8.17; Dz 2,1-13; J 15,1-12 )
 • 2015-12-16 Środa Rok C  (8 060 35 min. 13 sek.) * (Dn 13,41b-59; Ps 85,9ab-14; Ap 12,13-18; Iz 40,9-10; (Łk 11,14-28); Mk 3,22-35 )
 • 2015-12-15 Wtorek Rok C  (3 080 13 min. 29 sek.) * (Dn 13,60-64; Ps 34,2-3.6-7.17-19.23; Ap 19,1-10; Łk 15,8-10 )
 • 2015-12-14 Poniedziałek Rok C  (9 380 41 min. ) * (Zmartwychwstały Chrystus zrodził swoje Ciało - Kościół. Dn 12,1-13; (Ez 47,1-9) Ps 1; Ap 5,1-14; Ap 10,1-11;11,1-13; J 7,37-44; (J 5,1-47; Ap 22,1-21) )
 • 2015-12-13 3 Niedziela Adwentu Rok C  (6 320 27 min. 39 sek.) * (Ml 3,1-5; Ps: Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Iz 61,1; Łk 3,1-18 )
 • 2015-12-11 Piątek Rok C  (8 020 35 min. 2 sek.) * (O "wielkiej wojnie" - czyli o narodzinach saru Bojazni Bożej dla nas... Dn 10,1-20a; Ps 1,1-4.6; Ap 1,9-20; czego należy się bać? (lękać); Mt 17,1-8 Na czym będzie polegała "wielka wojna" )
 • 2015-12-10 Czwartek Rok C  (6 410 28 min. 2 sek.) * (Wizja barana i kozła - z powodu braku prawdziwego obrazu Boga, braku daru Rozumu (pokory) rodzi się "morze" pychy...Dn 8,1-27; Dn 9,1-27; Tajemnica liczb Kpł 25,->; Ps 145,1.9-13ab; 2 Tes 2,1-12; Iz 45,8; Mt 25,31-46 Zmartwychwstały Chrystus "oddzieli owce od kozłów" )
 • 2015-12-09 Środa Rok C  (5 580 24 min. 24 sek.) * (Dn 7,1-28; Ps 103,1-4.8.10; Tematem Dn 7 - miłość ojczyzny - Katecheza o darze Męstwa (małża w morzu) Mdr 6,1-15; (Iz 2,1-5); Łk 12,13-21 )
 • 2015-12-08 Wtorek Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP Rok C  (8 580 37 min. 29 sek.) * (Rdz 3,9-15; Ps 98,1-4; Ef 1,3-12; Łk 1,26-38 )
 • 2015-12-07 Poniedziałek Rok C  (6 980 30 min. 30 sek.) * (Dn 6,1-29; Ps 85,9ab-14; Katecheza o darze Pobożności (Pietyzmu) Ap 1,9-20; (Dz 9,1-19); Łk 23,13-25 )
 • 2015-12-06 2 Niedziela Adwentu Rok C  (8 210 35 min. 54 sek.) * (Ap 22,1-15; Ps 126,1-6; 2 Kor 4,5-10; Łk 3,4.6; Łk 3,21-38 )
 • 2015-12-04 Piątek Rok C  (7 720 33 min. 45 sek.) * (Dn 5,1-30; Ps 27,1.4.13-14; Wj 11,1-12,2; a) Pascha dla Żydów odrzucających Chrystusa: Łk 21,20-23; Łk 16,18-31; b) Pascha wierzących w Chrystusa: J 15,1-11; O jakim darze Ducha Świętego tu mowa? )
 • 2015-12-03 Czwartek Rok C  (7 600 33 min. 14 sek.) * (Uwaga: oto czym się kończy zanik daru Umiejętności...(Mt 13,31-32 o ziarenku gorczycy) w misji narodu wybranego. A jest to przestroga dla Kościoła wyznawców Chrystusa! Dn 4,1-34; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a; 2 Sm 24,1-25; (grzech nacjonalizmu) Mk 11,12-14; Łk 13,6-9 (grzech nacjonalizmu) )
 • 2015-12-02 Środa Rok C  (8 870 38 min. 47 sek.) * (Dn 3,1-7; Ps 127; Ap 13,11-18; Ap 14,1-5; Mt 11,20-30 )
 • 2015-12-01 Wtorek Rok C  (8 970 39 min. 12 sek.) * (Wj 25,10-22; Ps 118,15-29; Dn 2,1-49; (Iz 28,14-18; Pwt 30,15-20; Pwt 31,9-13;) Łk 20,9-19 )
 • 2015-11-30 Poniedziałek Rok C  (7 990 34 min. 55 sek.) * (Dn 1,1-21; Ps 19,2-5ab; Ap 13,11-18; Mt 26,57-66 )
 • 2015-11-29 1 Niedziela Adwentu Rok C  (11 800 51 min. 47 sek.) * (Rdz 2,10-17; Ps: 25,4bc-5ab.8-10.14; Łk 21,5-36; Ps 85,8; Ap 17;18; 19 )

* Należy kliknąć prawym klawiszem myszki, aby skopiować plik.

początek strony

 

 

 


© MS