Strona główna

Homilie niepublikowane dotąd

Archiwum Grupy "Dzieci Mietka" - czyli internetowe owoce Szkoły Biblijnej. (Materiały do użytku wewnętrznego.)


 Homilie: Homilie niepublikowane  Świadectwa  Zdjęcia z pogrzebu  Wakacyjne  Ew. Jana z Ap.  Z okresu zwykłego Roku 2016 C   Z okresu zwykłego Roku B   5 Przypowieści z Ew. Marka   Nowe Katechezy   Z dnia   O Patriarchach i Ew. Mateusza  o. Seremaka od 2010-08-29   Codzienne od 2009-11-02  Apokalipsa i rok 2008/2009 2007/2008  2006/2007  2005/2006  Homilie głoszone do sióstr zakonnych w Reszlu 

Homilie z proroka Daniela

Szkoły Biblijne: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Rekolekcje wielkopostne 2006   Teksty Katechez

 

Będę wdzięczny za codzienny dziesiątek Różańca. O. Mieczysław Wołoszyn TJ

najnowsze na górze

 • 2016-04-29  (1 340 5 min. 52 sek.) * (Dz 15,22-31; J 15,9-11)
 • 2016-04-17  (2 430 10 min. 37 sek.) * (1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13)
 • 2016-04-16  (2 590 11 min. 20 sek.) * (Dz 14,5-18; J 13,21b-35)
 • 2016-04-15  (2 070 9 min. 3 sek.) * (J 6,52-59)
 • 2016-04-13  (4 430 19 min. 23 sek.) * (Dz 8,2-8; J 6,25-40)
 • 2016-04-11  (4 410 19 min. 17 sek.) * (J 6,22-29)
 • 2016-04-08  (6 250 27 min. 20 sek.) * (Dz 5,34-42; J 6,1-15)
 • 2016-04-06  (9 070 39 min. 39 sek.) * (Lb 21,4-9; J 3,1-21)
 • 2016-04-04  (7 280 31 min. 49 sek.) * (1 Krn 17,1-14; Łk 1,26-45)
 • 2016-04-01  (4 920 18 min. 20 sek.) * (Dz 4,1-12; Łk 24,1-35)
 • 2016-03-31  (5 200 22 min. 43 sek.) * (Dz 3,12-26; Mk 16,1-18)
 • 2016-03-30  (2 720 11 min. 54 sek.) * (Dz 3,1-10; Mt 28,16-20)
 • 2016-03-29  (3 760 16 min. 26 sek.) * (Dz 2,36-41; Mt 28,1-15)
 • 2016-03-23  (3 260 14 min. 17 sek.) * (Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25)
 • 2016-03-21  (3 800 16 min. 38 sek.) * (Iz 42,1-7; J 12,1-11)
 • 2016-03-18  (7 110 31 min. 6 sek.) * (Ez 37,21-28; J 11,45-57)
 • 2016-03-17  (2 580 11 min. 16 sek.) * (J 8,51-59)
 • 2016-03-16  (3 920 17 min. 9 sek.) * (Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42)
 • 2016-03-15  (4 090 17 min. 52 sek.) * (Lb 21,4-9; J 8,21-30)
 • 2016-03-14  (5 220 22 min. 49 sek.) * (Dn 13,41-62; J 8,1-11)
 • 2016-03-11  (2 460 10 min. 47 sek.) * (Mdr 2,1a.12-22; J 7,37-53)
 • 2016-03-10  (2 900 12 min. 41 sek.) * (Wj 32,7-14; J 5,31-47)
 • 2016-03-09  (2 780 12 min. 10 sek.) * (Iz 49,8-15; J 5,17-30)
 • 2016-03-08  (2 440 10 min. 40 sek.) * (Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16)
 • 2016-03-07  ( 611 2 min. 36 sek.) * (J 4,46-54)
 • 2016-03-04  (1 980 8 min. 41 sek.) * (Syr 51,13-20; Flp 3,8-14; Łk 12,35-40)
 • 2016-03-03  (4 160 18 min. 12 sek.) * (Jr 7,23-28; Łk 11,14-23)
 • 2016-03-02  (2 060 9 min. 2 sek.) * (Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19)
 • 2016-03-01  (2 190 9 min. 36 sek.) * (Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35)
 • 2016-02-29  (2 000 8 min. 46 sek.) * (2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30 )
 • 2016-02-26  (2 240 9 min. 49 sek.) * (Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-46 )
 • 2016-02-25  (3 690 16 min. 8 sek.) * (Jr 17,5-10; Łk 16,19-31 )
 • 2016-02-24  (3 070 13 min. 25 sek.) * (Jr 18,18-20; Mt 20,17-28 )
 • 2016-02-23  (4 910 21 min. 27 sek.) * (Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12 )
 • 2016-02-22  (2 180 9 min. 32 sek.) * (Dn 9,4b-10; Łk 6,35-38 )
 • 2016-02-16  (1 720 7 min. 32 sek.) * (Mt 6,7-15 )

* Należy kliknąć prawym klawiszem myszki, aby skopiować plik.

początek strony

 

 

 


© MS